Terms of use

Datums

2021. gada 18.martā.

1. Vietnes lietošanas noteikumi

1.1. CCF BALTIJA - www.e-ccf.lv vietnes turētāja, kā arī vietnē iekļautā preču klāsta pārdevēja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CCF Baltija", Reģ. Nr. 40003989630, juridiskā adrese: Piedrujas iela 22, Rīga, LV-1073

1.2 Vietne - vietne www.e-ccf.lv, kurā reģistrēti lietotāji kā Pasūtītāji tiesīgi apskatīt CCF BALTIJA piedāvātu preču klāstu un veikt pasūtījumu attālināti ar Vietnes starpniecību.

1.3. Pasūtītāji - Juridiskas un fiziskas personas, kuras, izmantojot CCF BALTIJA Vietni veic Preču pasūtījumu.

1.4. Preces - jebkura Vietnē izvietotā prece, kuru iespējams pasūtīt no CCF BALTIJA Vietnē pieejamā piedāvātā Preču klāsta.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie Vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka CCF BALTIJA Vietnes lietošanas kārtību, Preču pasūtīšanas kārtību, samaksas kārtību, reģistrācijas un autorizācijas kārtību, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Pasūtītājiem un Vietnes apmeklētājiem.

2.2. Pasūtītāji Vietni lieto, kā arī veic apmaksu, profila reģistrāciju un citas darbības atbilstoši šiem Noteikumiem.

2.3. CCF BALTIJA ir tiesīga veikt labojumus vai grozījumus Noteikumos jebkurā laikā, lietošanas noteikumu aktuālo versiju ievietojot CCF BALTIJA Vietnē www.e-ccf.lv.

3. Reģistrētu lietotāju profilu izveide

3.1. Pasūtītājs kļūst par reģistrētu lietotāju, izveidojot lietotāju profilu Vietnē un iegūstot lietotājvārdu un paroli. Reģistrēšanās Vietnē iespējama noformējot Preces pasūtījumu.

3.2. Lai Pasūtītājs kļūtu par reģistrētu lietotāju, Pasūtītājs noformē Preces pasūtījumu kā viesis, aizpilda nepieciešamo informāciju lietotāja profila izveidei un pirms apmaksas veikšanas atķeksē iespēju “Vēlos, lai mani piereģsitrē turpmākai iepirkšanai”.

3.3. Paroli CCF BALTIJA nosūta uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

3.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt sava lietotāja profila piekļuves datus, proti, paroli. Piekļuves datus iespējams mainīt sadaļā “Mans profils” – “Mainīt Paroli”.

3.5. Paroli ieteicams veidot izmantojot lielo un mazo burtu, ciparu un simbolu kombināciju. Drošības apsvērumu dēļ paroles veidošanā nav ieteicams izmantot Pasūtītāja personas datus u.c. viegli atminamus vārdus.

3.6. Autorizējoties lietotāja profilā, Pasūtītājs var aplūkot veikto pasūtījumu vēsturi un lejupielādēt pasūtījumu priekšapmaksas rēķinus.

3.7. Pasūtītāji atbild par savu lietotāja profila piekļuves rekvizītu glabāšanu un aizsardzību. Nozaudējot kādu no Vietnes lietotāju profila rekvizītiem, proti lietotājvārdu vai paroli, Lietotāji nekavējoties informē par to Vietnes administratoru vai veic 3.6.1. punktā minētos soļus.

3.7.1. Ja Pasūtītājs aizmirsis paroli, tam ir iespēja nosūtīt pieprasījumu, lai to atgūtu, Vietnes lietotāju profilu autorizācijas logā nospiežot saiti “Aizmirsāt paroli?” un norādot savu e-pasta adresi, uz kuru tiek nosūtīta aktīvā saite ar iespēju izveidot jaunu paroli.

3.8. Drošu datu apmaiņu starp Pasūtītāja ierīci un Vietni nodrošina SSL datu apmaiņas protokols.

4. Pasūtījumu veikšanas un apmaksas kārtība

4.1. Izmantojot Vietni, Pasūtītājs ir tiesīgs iepazīties ar CCF BALTIJA piedāvāto Preču klāstu un veikt Preču pasūtījumu, ievērojot šajos Noteikumos ietvertos nosacījumus.

4.2. Preču pasūtījumu Pasūtītājs veic izvēloties preci Vietnē un pievienojot to preču grozam. Minimālā pasūtījuma summa ir 30,00 EUR (trīsdesmit EUR un 00 centi).

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties tik daudz preču, cik tas vēlas un pievienot tās grozam, ņemot vērā 4.2. punktā noteikto minimālo pasūtījuma summu. Izvēlētajam preču daudzumam netiek piemērots apjoma limits, izņemot gadījumus, kad izvēlētā prece nav pieejama noliktavā Pasūtītāja izvēlētajā apjomā.

4.4. Pasūtījumu Pasūtītājs var veikt kā reģistrēts lietotājs vai kā viesis. Pasūtījuma noformēšanas procesā, Pasūtītājam tiek piedāvāta iespēja izveidot reģistrētu lietotāja profilu atbilstoši šo noteikumu 3. nodaļas nosacījumiem.

4.5. Ja Pasūtītājs izvēlējies noformēt pirkumu kā viesis, Pasūtītājam jānorāda prasītā informācija par Pasūtītāju.

4.6. Lai noformētu pirkumu, Pasūtītājs aizpilda nepieciešamo informācīju par sevi. Ja pasūtījumu veic privātpersona, uz Pasūtītāju īpaši attiecas šo Noteikumu 5. un 6. nodaļas noteikumi.

4.7. Kad Pasūtītājs norādījis pasūtījuma noformēšanai nepieciešamo informāciju, Pasūtītājs izvēlas kādu no CCF BALTIJA piedāvātajiem Preču šaņemšanas veidiem atbilstoši šo Noteikumu 7. nodaļai.

4.8. Lai norēķinātos par veikto pasūtījumu, Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties starp četriem apmaksas veidiem:

4.8.1. pieprasot priekšapmaksas rēķinu un veicot naudas pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību. Rēķinu CCF BALTIJA sagatavo un nosūta uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi;

4.8.2. Veicot priekšapmaksu ar Citadele bankas maksājumu integrāciju Klix un saņemot rēķinu uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

4.9. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad CCF BALTIJA saņem noformēta pasūtījuma pieprasījumu vai CCF BALTIJA un Pasūtītājs ir vienojies par individuālu pasūtījuma apmaksas kārtību.

4.10. Precēm, uz kurām attiecas Latvijas Republikas likumdošana, tiek piemērota reversā pievienotās vērtības nodokļa (“PVN”) maksāšanas kārtība. Reversais PVN netiek piemērots, ja PVN maksātājs, kurš ir veicis pasūtījumu, nemaksā no sava bankas konta. Piemērojot reverso PVN, atlaides netiek piešķirtas.

5. Preču atgriešana un atteikuma tiesību īstenošana

5.1. Ja Pasūtītājs ir patērētājs (fiziska persona, kas veic pasūtījumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), turpmāk saukts Patērētājs, tad spēkā sekojoši noteikumi, kuros Patērētājam ir paredzētas atteikuma tiesības.

5.2. Patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un atgriezt saņemtās Preces – šo Noteikumu 5.4. punktā norādītajā laika periodā. 5.4. punkta minētajā laika periodā, pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Patērētājam ir tiesības paziņot CCF BALTIJA par savu lūgumu atgriezt preces CCF BALTIJA un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumus sedz Patērētājs.

5.3. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai, ja:

5.3.1. Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Patērētāja personīgajām vajadzībām);

5.3.2. Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tajā skaitā, Preci izlietojis;

5.3.3. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

5.3.4. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

5.4. Patērētāja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces CCF BALTIJA un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai Patērētājiem (fiziskām personām) un stājas spēkā ar Līguma noslēgšanas dienu. Atsevišķos CCF BALTIJA norādītajos gadījumos kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā. 14 dienu termiņu skaita sekojoši:

5.4.1. Līgumam – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Patērētājs ir saņēmis Preci;

5.4.2. ja Patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir saņēmusi pēdējo Preci;

5.4.3. ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu;

5.4.4. no līgumiem par regulāru Preču piegādi – no dienas, kad Patērētās vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir saņēmusi pirmo preci.

5.5. Patērētājam, kurš vēlas atgriezt Preces un atkāpties no Līguma, ir pienākums nosūtīt CCF BALTIJA aizpildītu atgriešanas formu, kurā izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma. Saņemot Patērētāja paziņojumu, CCF BALTIJA nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

5.6. Atgriežamās Preces Patērētājs iesaiņo un nosūta ar Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstītu sūtījumu uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CCF Baltija", Piedrujas iela 22, Rīga, Latvija, LV-1073.

5.7. Patērētājs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma CCF BALTIJA par savu lēmumu par Preces atgriešanu (vai atkāpšanos no Līguma) iesniegšanas dienas atgriež vai nodod Preces CCF BALTIJA vai personai, kuru CCF BALTIJA ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Patērētājs Preces nosūta pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

5.8. Tiesības atgriezt Preces Patērētājs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja nav ticis nokavēts Preces atgriešanai noteiktais termiņš, kas norādīts Noteikumu 5.4. punktā, un ja Preci ir iespējams atgriezt sākotnējā stāvoklī, kā arī pēc tam pārdot par pilnu vai samazinātu cenu.

5.9. Patērētājam, kurš atgriezis Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, ieskaitot piegādes izdevumus. Saņemot Preces un izvērtējot to kvalitāti, CCF BALTIJA atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, atbilstoši šo Noteikumu 5.13. punkta nosacījumiem. Gadījumā, ja Preces tiek atgrieztas tās neatbilstošas kvalitātes dēļ, tiek piemēroti šo Noteikumu 5.12. punktā norādītie noteikumi.

5.10. Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas Patērētājam. Atgriežamajām Precēm jābūt oriģinālā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tādi tikuši piegādāti ar Preci) tādā pašā sastāvā, kādā Patērētājs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.

5.11. Atgriežot Preci ir jāiesniedz PVN faktūrrēķins (tā numurs) un jānorāda pasūtījuma numurs.

5.12. Ja Patērētājs atgriež Preces to neatbilstošas kvalitātes dēļ, CCF BALTIJA apņemas pilnībā atgriezt Patērētājam par neatbilstošo Preci samaksāto cenu un atlīdzināt piegādes un atgriešanas izdevumus. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots, pērkot Preces kopā ar atgriežamajām Precēm, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. Ja tika izvēlēts cits Preces atgriešanas veids, kas atšķiras no CCF BALTIJA piedāvātā, kā rezultātā radās neproporcionāli un lielāki izdevumi, CCF BALTIJA nav pienākums segt šādus preču atgriešanas izdevumus.

5.13. CCF BALTIJA pārskaita atmaksājamās summas uz Patērētāja norādīto bankas kontu jebkurā Latvijas Republikā strādājošā bankā.

5.14. CCF BALTIJA ir tiesības neatmaksāt Patērētāja samaksātās summas tik ilgi, kamēr Preces netiek atgrieztas CCF BALTIJA un netiek pārbaudīta to atbilstība šo Noteikumu 5.10. nosacījumiem.

5.15. Gadījumos, kad Preces tiek piegādātas Patērētājam pēc atkāpšanas no Līguma:

5.15.1. Patērētājam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces CCF BALTIJA;

5.15.2. izņemot gadījumus, kas ir saistīti ar neatbilstošu Preci, kā tas ir paredzēts Noteikumu 5.12. punktā, Patērētājs ir atbildīgs par Preču atgriešanas CCF BALTIJA izdevumu segšanu;

5.15.3. Patērētājam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai CCF BALTIJA;

5.15.4. Preces cena un piegādes izdevumi Patērētājam kompensējami saskaņā ar 5.9. punktu.

5.15.5. Patērētājam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Preces pārdošanas, kuras paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā Noteikumu nodaļā vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.

6. Personas datu apstrāde

6.1. Apstiprinot šos Noteikumus lietotāju profila izveides vai Preču pasūtījuma veikšanas brīdī, Pasūtītājs piekrīt, ka CCF BALTIJA veiks caur Vietni nodotoun citādi rīcībā iegūto fizisko personu personas datu apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Pasūtītājs, kas veic reģistrāciju vai veic Preču pasūtījumu, apliecina, ka tā iesniegtie dati, t. sk., fizisko personu dati ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to apstrādei, pretējā gadījumā Pasūtītājs uzņemas atbildību par citas personas datu izmantošanu un var tikt saukts pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā, kā arī pret to var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītiem zaudējumiem.

6.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu datu aktualizēšanu. Ja mainījušies lietotāja profilā ievadītie dati, Pasūtītājs nekavējoties patstāvīgi aktualizē informāciju, autorizējoties savā lietotāja profilā un veicot attiecīgās izmaiņas.

6.4. CCF BALTIJA apstrādā no Pasūtītājiem un Vietnes apmeklētājiem iegūtos personas datus atbilstoši CCF BALTIJA Privātuma politikai, kas pieejama CCF BALTIJA Vietnē www.e-ccf.lv.

6.5. CCF BALTIJA ir tiesīga nekavējoties pārtraukt Pasūtītāja piekļuvi lietotāja profilam, ja konstatē šo lietošanas noteikumu vai normatīvo aktu normu pārkāpumus.

7. Piegāde

7.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties starp diviem CCF BALTIJA piedāvātajiem Preču saņemšanas veidiem:

7.1.1. izvēloties piegādi ar Venipak kurjerpastu, kura cena tiek aprēķināta katram pasūtījumam individuāli;

7.1.2. saņemot pasūtījumu Omniva pakomātā.

7.2. Pasūtījumu saņemšanas termiņi:

7.2.1. Ja CCF BALTIJA saņēmusi samaksu par pasūtījumu pirms 13:00, CCF BALTIJA izsūta pasūtījumu attiecīgajā darba dienā;

7.2.2. Ja CCF BALTIJA saņēmusi samaksu par pasūtījumu pēc 13:00, CCF BALTIJA pasūtījumu izsūta nākamajā darba dienā pēc maksājuma saņemšanas dienas;

7.2.3. Pasūtījuma piegādes termiņš pēc pasūtījuma izsūtīšanas ir 2-5 darba dienas. Tomēr, jāņem vērā, ka piegādes termiņi var variēt un ir atkarīgi no 7.1.1. un 7.1.2. punktos norādīto Preču piegādātāju noslodzes. Ar iepriekš minēto Preču piegādātāju individuāliem piegādes termiņiem iespējams iepazīties piegādātāju interneta vietnēs www.venipak.lv un www.omniva.lv.

7.3. Pasūtītājs, pasūtījuma brīdī izvēloties Preču piegādes uz mājām pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu.

7.3.1. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pasūtītājam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pasūtītājam. Preču nejaušu bojājumu vai sabojāšanās risks pāriet Pasūtītājam, kad Pasūtītājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pasūtītājs, ir saņēmis Preces. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pasūtītājs, un CCF BALTIJA nepiedāvā šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.

7.3.2. Sūtījuma piegādes brīdī Pasūtītājam vai trešajai personai, kuru norādījis Pasūtītājs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi jeb pārvadātāju pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli.

7.3.3. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pasūtītājam vai trešajai personai, kuru norādījis Pasūtītājs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pasūtītāju vai trešo personu, kuru norādījis Pasūtītājs, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, ko iesniedz kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos bojājumus.

7.3.4. Pasūtītājam vai trešajai personai, kuru norādījis Pasūtītājs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts pretējais.

7.3.5. Piegādājot un nododot Preces Pasūtītāja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pasūtītājam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pasūtītājs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pasūtītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē CCF BALTIJA.

7.3.6. Ja Preces pieņem persona, kura nav Pasūtītājs, Pasūtītājam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju.

7.3.7. Pieņemot Preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pasūtītājs. Ja Pasūtītājs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pasūtītāja norādīto adresi, Pasūtītājam nav tiesību izteikt CCF BALTIJA pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.

7.3.8. Pasūtītājam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pasūtītājs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz CCF BALTIJA pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

7.4. Pasūtītājam izvēloties saņemt preces klātienē CCF BALTIJA veikalā, saņemt Preces var tikai pats Pasūtītājs. Ja Preces saņemšanai plānots norīkot citu personu, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Ja Pasūtītājs ir juridiska persona, CCF BALTIJA ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.

7.5. Īpašumtiesības uz Preci, saņemot to CCF BALTIJA veikalā, pāriet Pasūtītājam ar to brīdi, kad CCF BALTIJA nodod Preces Pasūtītājam.

7.6. Preču saņemšanas brīdī Pasūtītājam vai trešajai personai, kuru norādījis Pasūtītājs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju.

8. Pircēja pienākumi un atbildība

8.1. Pasūtītājs apņemas pasūtījuma noformēšanas brīdī sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.

8.2. Pasūtītājs apņemas godīgi un pareizi izmantot CCF BALTIJA vietni, nekaitēt tās darbībai. Ja Pasūtītājs neievēro šo saistību, CCF BALTIJA ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt Pasūtītāja iespēju izmantot Vietni un CCF BALTIJA neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pasūtītāja zaudējumiem.

8.3. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

8.4. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pasūtītājs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pasūtītājs pasūtījis.

8.5. Aizpildot Preču pasūtījuma formu CCF BALTIJA Vietnē, Pasūtītājs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un / vai nodošanu trešajām personām. Ja CCF BALTIJA Vietnē sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās Vietnei, izmantojot Pasūtītāja pieslēgšanās datus, CCF BALTIJA šādu personu uzskata par Pasūtītāju un Pasūtītājs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas Vietnē.

9. CCF BALTIJA pienākumi un atbildība

9.1. CCF BALTIJA apņemas:

9.1.1. nodrošināt apstākļus, lai Pasūtītājs varētu pienācīgi izmantot CCF BALTIJA Vietnes sniegtos pakalpojumus;

9.1.2. cienīt Pasūtītāja privātumu, Pasūtītāja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un saistošo tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

9.1.3. CCF BALTIJA apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

9.2. CCF BALTIJA garantē Preču kvalitāti, jeb likumisko kvalitātes garantiju. CCF BALTIJA dažādiem Preču veidiem piešķir noteiktā laikā periodā spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti dokumentos, kas tiek iesniegti kopā ar Preci.

9.3. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

9.4. Pasūtītājs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to izdarīt var klātienē CCF BALTIJA veikalā Lāčplēša iela 78I, Rīgā, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: veikals@ccfbaltija.com.

9.5. CCF BALTIJA, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pasūtītājs, neņemot vērā CCF BALTIJA rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, CCF BALTIJA Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja Pasūtītājam tikusi nodrošināta.

9.6. Gadījumā, ja CCF BALTIJA pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pasūtītājam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami CCF BALTIJA pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus CCF BALTIJA un Pasūtītājs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.

9.7. CCF BALTIJA nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus CCF BALTIJA kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 9.7.1. punktā.

9.7.1. Notikums ārpus CCF BALTIJA kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru CCF BALTIJA pamatoti nevar kontrolēt.

9.8. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus CCF BALTIJA kontroles, kas ietekmē pienācīgu CCF BALTIJA saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

9.8.1. CCF BALTIJA nekavējoties informē Pasūtītāju;

9.8.2. CCF BALTIJA saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus CCF BALTIJA kontroles ilgumu.

9.9. Ja notikumi ārpus CCF BALTIJA kontroles ietekmē Preču piegādi Pasūtītājam, CCF BALTIJA saskaņo jaunu piegādes datumu pēc CCF BALTIJA notikumu ārpus CCF BALTIJA kontroles beigām.

10. Citi noteikumi

10.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp CCF BALTIJA un Pasūtītāju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

10.2. Pasūtītāji informē CCF BALTIJA par atklātajām kļūdām CCF BALTIJA Vietnē vai tās darbībā.

10.3. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

10.4. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Kontaktinformācija

Jautājumi par Noteikumiem un nosacījumiem jānosūta mums vietnē veikals@ccfbaltija.com