Atgriešanas nosacījumi

Preču atgriešana

1. Ja Jūs neesat apmierināts ar preci/vai saņemtā prece ir neatbilstošā izmēra vai sliktas kvalitātes, Jums ir tiesības to nosūtīt atpakaļ.

2. "LR MK noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas dienas.

3. Klients ir atbildīgs par jebkāda veida preces vērtības samazināšanos, kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

4. Atgriežot preces, Jums jāievēro sekojošos preču atgriešanas noteikumus:

4.1. precei ir jābūt oriģinālā un nebojātā iepakojumā;

4.2. prece nedrīkst būt pircēja sabojāta;

4.3. prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves utt.). Šis punkts nav ņemams vērā tad, ja atgriežama nekvalitatīva prece;

4.4. atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot;

4.5. obligāti ir jāiesniedz arī preces iegādes dokuments un aizpildīta atgriešanas veidlapa. Aizpildīt atgriešanas veidlapu ir iespējams lejupielādēt šeit. Šo veidlapu ir jāievieto iepakojumā kopā ar preci;

4.6. visas viena pasūtījuma ietvaros pasūtītās preces ir jāatdod vienā reizē;

4.7. prece jāsūta atpakaļ ar VAS Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstīta sīkpaka uz zemāk uzradīto adresi: Rīga, Piedrujas iela 22, LV-1073, Latvija.

5. CCF Baltija SIA patur tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

6. Pircējam nav tiesību atgriezt preci, ja Pircējs ir preci sabojājis vai ir būtiski mainījies tās ārējais izskats.

7. Visi izdevumi, kuri ir saistīti ar preču atgriešanu, sedz pircējs. Brāķa vai kļūdas gadījumā jāpievieno čeka kopiju par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

8. Strīdīgu jautājumu gadījumā par preces brāķi tiek nozīmēta ekspertīze.

9. Jums tiks atgriezta nauda 14 dienu laikā, sākot ar atgrieztās preces saņemšanas datumu. Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

10. Atgriežot preces, pārvadājuma risku uzņematies Jūs. Veinmēr saglabājiet pasta izsniegto kvīti. Šis dokuments, kā arī Jūsu atpakaļatdotās pakas numurs, tiek izmantoti iespējamo reklamāciju gadījumā pret pastu.

11. Jautājumu vai neskaidrības gadījumā lūdzam kontaktēties ar mums.

Kontaktinformācija

Jautājumi par Noteikumiem un nosacījumiem jānosūta mums vietnē veikals@ccfbaltija.com